No4816模特苏小曼babyface半脱露黑色蕾丝内衣配黑丝裤袜极致魅惑写真40P苏小曼秀人网

No4816模特苏小曼babyface半脱露黑色蕾丝内衣配黑丝裤袜极致魅惑写真40P苏小曼秀人网

况乎脾胃虚寒,食少便溏者得之,泄利不止,祸不旋踵。 按∶升麻属阳性升,力能扶助阳气,捍御阴邪,故于淋带泻痢脱肛方用之,取其升举清阳于上也。

得五灵脂同入肝经散血破滞。如大青龙、小续命等剂,又不当以此执泥也。

汗下不解,胸满心烦用柴胡桂姜汤。又妇人白沃经水不利,子脏坚癖,中有干血白物,用矾红杏仁蜜丸,纳阴中,日一易之。

白露雨水洗肌面,减颜。入肝经药,醋炒。

专治蛇伤,捣汁饮,以滓围之。欲入丸剂,粳米粉浆磨之。

《本经》主周痹风湿,肢节中痛,洗洗酸消,取辛以通痹而祛散之,重以去怯而镇固之,则阴邪退听,而肢节安和,耳目精明,大热烦满自除矣。《本经》治心痛、寒热、结气,即《开宝》之下气利胸膈也。

Leave a Reply